ARTUR KULAS USŁUGI KSIĘGOWE I INFORMATYCZNE

O mnie

Adres:
KS. F. SUDOŁA 3F
56-400 OLEŚNICA

Tel.: 601416176
E-mail: artur.kulas@nkak.eu
NIP: 9111732283

 • Adres WWW: nowyksiegowy.eu
 • Adres korespondencyjny

  ARTUR KULAS USŁUGI KSIĘGOWE I INFORMATYCZNE
  KS F.SUDOŁA 3F
  56-400 OLEŚNICA

  Tel.: 601416176

  Oferta

  Usługi księgowe

  • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,
  • Propozycje rozwiązań umożliwiających obniżanie zobowiązań podatkowych,
  • Prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji księgowych,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • Sporządzanie deklaracji ZUS,
  • Przygotowanie przelewów podatków i składek ubezpieczeniowych,
  • Przekazanie informacji o wysokości podatków i składek w formie telefonicznej lub elektronicznej,
  • Nieograniczoną ilość konsultacji osobistych i telefonicznych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Składanie deklaracji w urzędach skarbowych i w ZUS,
  • Stały dostęp on-line do danych finansowych firmy,
  • Reprezentowanie Klienta przed organami skarbowymi i ZUS,
  • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, sporządzanie list płac, wyliczanie wynagrodzeń,
  • Sporządzanie zestawień finansowych dotyczących bieżącej sytuacji firmy,
  • Możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą obsługującą firmę, także w języku angielskim
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych Klientów.

  Usługi informatyczne

  • pomoc i wdrożenie systemów ERP
  • hosting SQL
  • instalacja i aktualizacja systemów operacyjnych (Ms Windows, Linux), sterowników oraz oprogramowania,
  • zabezpieczanie komputerów (przed wirusami, niepowołanym dostępem, atakami sieciowymi),
  • instalacja, modernizacja i naprawa komputerów i osprzętu,
  • przegląd i diagnostyka komputerów,
  • oczyszczanie systemu i usuwanie szkodliwego oprogramowania
  • optymalizacja i przyspieszanie systemu Ms Windows,
  • wymiana podzespołów komputerów i laptopów,
  • czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia,
  • konfiguracja i diagnostyka połączeń sieciowych - przewodowych i bezprzewodowych (WiFi).

  Formularz kontaktowy

   ____  ______   __  ______ 
   | _ \ |____ |  / /  | ____|
   | |_) |   / /  / /_  | |__  
   | _ <   / /  | '_ \ | __| 
   | |_) |  / /  | (_) | | |   
   |____/  /_/   \___/ |_|